Kdo smo, kje smo in kaj počnemo

Smo krajevna cerkev adventistov sedmega dne, ki se ob sobotah shaja k bogoslužju, kakor to počno tudi drugi adventisti v Sloveniji in po celem svetu. Povezuje nas upanje v ponovni Jezusov prihod na zemljo, kot je to obljubil ob svojem odhodu z nje (Evangelij po Janezu 14,3).

VIZIJA:

Želimo postati cerkev prepoznavna po ljubezni do Boga in vseh ljudi

VERUJEMO:

 • V Trojico: Očeta, Sina in Svetega Duha.
 • Da je Jezus postal človek in umrl zaradi naših grehov, da je vstal na tretji dan, odšel v nebesa ter tam posreduje za nas.
 • Da je Evangelij vesela novica o tem, da je po Jezusu prišlo Božje kraljestvo, in da vsi, ki verujejo lahko vstopijo vanj ter najdejo življenje.
 • Da je krščansko življenje učenje od Jezusa, kako živeti v njegovem kraljestvu, in da On polaga pravico do vsega, kar smo in imamo.
 • Da je cerkev skupnost Božjega ljudstva, ki je poklicana, da priča za evangelij.
 • Da so Božjemu ljudstvu podarjeni Duhovni darovi z namenom izgrajevanja cerkvene skupnosti
 • Da so knjige Svetega pisma navdihnjena Božja beseda in navodila cerkvi za njeno pričanje.
 • Da je sobota, sedmi dan, sveti čas in Božji podpis na stvarjenju in odrešitvi.
 • V dobesedni, osebni in skorajšnji Kristusov prihod.
 • Da je človeštvo po naravi smrtno, večno življenje pa je dar od Boga po Kristusu.
 • V veličastno vstajenje pravičnih mrtvih ob Kristusovem drugem prihodu, ko bo vse novo in greha ne bo več.
 • Da so naša telesa tempelj Božjega Duha in jih je treba obravnavati kot takšna.
 • Da je potrebno krščansko življenje živeti v preprostosti in skromnosti ter uporabiti naša sredstva za lajšanje trpljenja nesrečnih in revnih.

ZNAČILNOSTI CERKVE:

 • Sledi Bogu na Jezusov način.
 • Oblikuje jo Sveto pismo.
 • Pozdravlja in sprejema ljudi vseh okolij in postaj v življenju.
 • Izraža lepoto Božjega značaja kot večkulturna in večgeneracijska skupnost.
 • Odprta je vodenju Božjega Duha.
 • Je znak, priča in predokus vladanja Boga.
Deli vsebino z vašimi prijatelji!